OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu Marcin Anioł zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w Sądzie Rejonowym w Łowiczu I Wydziale Cywilnym przy ul. Kaliskiej 1/3 w sali nr II w dniu

 

6 października 2021 r. o godz. 10:00

 

 

odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

nieruchomości:

 

 1. działka gruntu nr 57 o pow. 0,20 ha – położona w powiecie łowickim, gm. Łyszkowice obręb Stare Grudze
 1. działka gruntu nr 58 o pow. 0,14 ha – położona w powiecie łowickim, gm. Łyszkowice obręb Stare Grudze
 1. działka gruntu nr 120 o pow. 0,15 ha – położona w powiecie łowickim, gm. Łyszkowice obręb Stare Grudze
 1. działka gruntu nr 121 o pow. 0,12 ha – położona w powiecie łowickim, gm. Łyszkowice obręb Stare Grudze
 1. 5. działka gruntu nr 244/1 o pow. 1,95 ha – położona w powiecie łowickim, gm. Łyszkowice obręb Stare Grudze
 1. 6. działka gruntu nr 245/3 o pow. 0,81 ha – położona w powiecie łowickim, gm. Łyszkowice obręb Stare Grudze
 1. 7. działka gruntu nr 246/3 o pow. 0,76 ha – położona w powiecie łowickim, gm. Łyszkowice obręb Stare Grudze

dla ww. działek Sąd Rejonowy w ŁOWICZ prowadzi księgę wieczystą o numerze KW-LD1O/00017300/1.

 

Stanowiących własność dłużnika: (…).

 

Przedmiotowe nieruchomości oszacowane pozostają na kwoty:

 

 1. działka gruntu nr 57 o pow. 0,20 ha – 6 050,00 zł.
 1. działka gruntu nr 58 o pow. 0,14 ha – 4 240,00 zł.
 1. działka gruntu nr 120 o pow. 0,15 ha – 4 540,00 zł.
 1. działka gruntu nr 121 o pow. 0,12 ha – 3 630,00 zł.
 1. działka gruntu nr 244/1 o pow. 1,95 ha – 58 990,00 zł.
 1. działka gruntu nr 245/3 o pow. 0,81 ha – 24 510,00 zł.
 1. działka gruntu nr 246/3 o pow. 0,76 ha – 22 990,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania to jest:

 

 1. działka gruntu nr 57 o pow. 0,20 ha – 4 033,34 zł.
 1. działka gruntu nr 58 o pow. 0,14 ha – 2 826,67 zł.
 1. działka gruntu nr 120 o pow. 0,15 ha – 3 026,67 zł.
 1. działka gruntu nr 121 o pow. 0,12 ha – 2 420,00 zł.
 1. działka gruntu nr 244/1 o pow. 1,95 ha – 39 326,67 zł.
 1. działka gruntu nr 245/3 o pow. 0,81 ha – 16 340,00 zł.
 1. działka gruntu nr 246/3 o pow. 0,76 ha – 15 326,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania (podając numer działki, na zakup której wadium wpłaca) najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, w gotówce lub książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu.

Rękojmię należy złożyć na konto Sądu Rejonowego w Łowiczu bądź w kasie kancelarii komorniczej lub na konto komornika 04 1600 1462 1823 3552 2000 0004 w BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna.

UWAGA: przedmiotem licytacji jest nieruchomość rolna. Do nabycia nieruchomości rolnych mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2012.803 z późniejszymi zmianami).

 

Informacje można uzyskać pod numerem tel. 661 662 192

Akta sprawy prowadzone są za sygnaturą KM 194/17.

 

Położenie: