OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

sygn. II Co 130/20

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Piotr Matusiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

29 września 2021 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków mającego siedzibę przy ul. Podwale 30, Wrocław 50-040 w sali nr 133, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego, położonego: 52-234 Wrocław, ul. Smardzowska 2/14, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00315707/7 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej o nr KW WR1K/00282393/1.

 

Lokal nr 14 o łącznej pow. użytkowej 39,58 m2 (z KW), położony jest na I piętrze (II kondygnacji), w klatce schodowej oznaczonej nr 2. W jego skład wchodzą: pokój z aneksem kuchennym (17,61 m2), pokój (9,63 m2), łazienka (5,22 m2), przedpokój (6,62 m2). Na ścianach gładzie gipsowe pomalowane farbą; na podłodze panele i płytki ceramiczne; okno i drzwi balkonowe PCV (pokój 17,61 m2). Na ścianach gładzie gipsowe pomalowane farbą; na podłodze panele; okno PCV (pokój 9,63 m2). W łazience – na podłodze i ścianach płytki ceramiczne; biały montaż z wanną. W przedpokoju – na ścianach gładzie gipsowe pomalowane farbą; na podłodze panele. Z prawem do lokalu związany jest udział 3958/227021 w nieruchomości wspólnej o nr KW WR1K/00282393/1, którą stanowi grunt, części budynków i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Budynek, w którym usytuowany jest przedmiotowy lokal mieszkalny to obiekt jednoklatkowy, o powierzchni zabudowy 456 m2, czterech kondygnacjach nadziemnych, jest całkowicie podpiwniczony, z dachem wielospadowym, krytym dachówką. Obiekt w zabudowie wolnostojącej. Nieruchomość wyposażona jest w sieci infrastruktury technicznej: gazową, wodno-kanalizacyjną, elektryczną. Stan techniczny budynku należy uznać za dobry. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. Zgodnie z ustaleniami komornika – lokal niezamieszkały.

 

Suma oszacowania wynosi 288 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 216 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 800,00 zł. Rękojmię można uiścić – na rachunek bankowy komornika:

                   ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu 92 1050 1575 1000 0092 2624 1553

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, czyli w dniu 28 września 2021 r. (art. 962 § 1 KPC) tytuł przelewu: „rękojmia na licytację – Km 532/19 (imię i nazwisko licytanta)”.

 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi (art. 953 § 1 pkt 4 kpc).

Komornik wyznacza termin oględzin przedmiotu licytacji, zgodnie z art. 953 § 1 pkt 5) kpc na dzień 21.09.2021 r. na godz. 10:30. Komornik informuje, że od dnia 22.09.2021 r. można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków II Wydział Cywilny przy ul. Podwale 30, Wrocław – protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

 

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. 795 673 807

 

Położenie: