OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Krzysztof Watral (tel. 76 746 18 07) ogłasza, że dnia

 

5 sierpnia 2021 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie mającego siedzibę przy ul. Wrocławska 3, w sali nr XI, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej stanowiącej: niezabudowane działki o numerach ewidencyjnych: 101/1, 100/1 211, 212, 279 o łącznej powierzchni 21 100,00m2, w tym: działka nr 100/1 o powierzchni: 9 500,00 m2; działka nr 101/1 o powierzchni: 2 800,00 m2, działka nr 211 o powierzchni: 2 900,00 m2; działka nr 212 o powierzchni: 1 800,00 m2; działka nr 279 o powierzchni: 4 100,00 m2;

położonej: 59-100 Polkowice, Guzice, gm. Polkowice, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LE1U/00017004/4 [NKW: LE1U/00017004/4].

 

Suma oszacowania wynosi 78 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 52 266,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 840,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii lub na konto komornika:

Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Lubinie 92 1090 2082 0000 0005 4600 0060 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: