OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Lidia Żukowska na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

13 sierpnia 2021 r. o godz. 09:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie mającego siedzibę pod adresem: ul. Kocjana 3, 01-473 WARSZAWA, w sali nr 43, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

udziału wynoszącego 45024/100736 części nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 01-113 Warszawa, Ulrychowska 30, Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA4M/00020073/3; składającej się z:

1.    działek gruntu oznaczonych numerami ewid.: 38 (1 549 m2) i 39 (25 m2) o łącznej powierzchni 1 574 m2,

2.    murowanego budynku mieszkalnego, piętrowego, podpiwniczonego, stawianego w latach 30-tych XX w. w konstrukcji murowanej, o powierzchni użytkowej 307 m2 i kubaturze 840 m3, będącego w bardzo złym stanie technicznym kwalifikującym go do likwidacji

przysługującej dłużnikowi: (…).

Suma oszacowania wynosi 1 751 630,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 1 167 753,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 175 163,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

BANK BGŻ BNP PARIBAS SA 33 2030 0045 1110 0000 0417 0220

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Położenie: