OGŁOSZENIE O LICYTACJI GARAŻU
STANOWIACEGO ODRĘBNA NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu Katarzyna Pachla na podstawie art. 953 kpc ogłasza, że dnia

 

13 sierpnia 2021 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu mającego siedzibę Wrocław ul. Podwale 30 w sali nr 57, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości, garażu położonego: 53-616 Wrocław, ul. Żagańska 5,

dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WR1K/00106414/8 [NKW: WR1K/00106414/8].

 

Suma oszacowania wynosi 29 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 21 750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 2 900,00 zł w gotówce albo wpłacona na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Bolesławcu
88 10202137 0000 9202 0151 2300

z dopiskiem "rękojmia na licytacje nieruchomości, nr Km 766/17", najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W dniu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Ustalono czynność oglądania nieruchomości: 30.07.2021 r. godz. 13:00 – 13:15.

W przypadku braku udostępnienia lokalu komornik nie podejmuje dodatkowych czynności związanych z przymusowym jego otwarciem.

Szczegółowe informacje po nr tel. (71) 371 88 37.

 

Położenie: