OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Piotr Tomaszewski Kancelaria Komornicza nr XVIII w Poznaniu przy ul. Śniadeckich 50/2, 60-774 Poznań zawiadamia, że w dniu

 

30 września 2021 r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu przy ul. Kamiennogórskiej 26, sala nr 1.06, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 62-051 Wiry (działka 428/6), ul. Kolejowa 5, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO2P/00218695/0.

Przedmiotowa nieruchomość (prawy segment patrząc od strony ulicy Kolejowej) znajduje się w Wirach, gm. Komorniki, przy ulicy Kolejowej, która jest drogą o nawierzchni nieutwardzonej. Dojazd do nieruchomości od strony ulicy Leśnej, która jest drogą o nawierzchni utwardzonej asfaltem. W skład szacowanej nieruchomości wchodzi działka gruntowa nr 428/6 o powierzchni wynoszącej 455 m2 w kształcie wydłużonego trapezu, ogrodzona płotem z siatki stalowej. Teren działki płaski, zabudowany budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, w zabudowie bliźniaczej o powierzchni użytkowej: 178,62 m2. Instalacje: elektryczna, wod.-kan., gazowa, c.o. – gazowe.

 

Suma oszacowania wynosi: 603 100,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 402 066,67 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 60 310,00 zł na rachunek bankowy: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Piotr Tomaszewski Kancelaria Komornicza nr XVIII w Poznaniu, Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Poznaniu nr rachunku: 50 1240 1747 1111 0010 2730 9341 tytułem: Km 430/18 (oznaczenie rękojmi, pełne dane identyfikacyjne osoby wpłacającej) lub w gotówce w kancelarii komorniczej w godzinach urzędowania kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji. Rękojmię można złożyć także w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz można zapoznać się z operatem szacunkowym sporządzonym przez biegłego wraz z dokumentacją fotograficzną w sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Poznań -Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, ul. Kamiennogórska 26 (akta dołączone do sprawy II Co 273/21/1) lub w kancelarii komorniczej. Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny, tel. (61) 222 49 94, fax. (61) 222 49 95, www.komornik-tomaszewski.pl.

 

Położenie: