OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Tomasz Paszek Kancelaria Komornicza nr IV w Oświęcimiu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

2 września 2021 r. o godz. 12:00

 

w sali nr 205 Sądu Rejonowego w Oświęcimiu odbędzie się:

 

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Oświęcim, przy ul. Cynkowej 1, posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Wydziale V Ksiąg Wieczystych pod nr KW KR1E/00054921/9, opisanej jako: nieruchomość gruntowa, składająca się z działki 1327/3, zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym, objęta jest księgą wieczystą numer KR1E/00054921/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość położona jest w miejscowości Oświęcim, przy ul. Cynkowej 1, pow. działki 0,0795 ha. Budynek składa się z 3 kondygnacji, 1 podziemnej oraz 2 nadziemnych. Budynek posadowiony został na fundamentach mieszanych ceglanych oraz żelbetowych. Budynek jest częściowo podpiwniczony. Budynek nie jest zamieszkały. Powierzchnia użytkowa budynku 236,08 m2. Budynek gospodarczy został posadowiony w 2011 roku. Budynek składa się z 2 kondygnacji. Posadowiony został na płycie żelbetowej. ściany wzniesiono z pustaka. Strop żelbetonowy. Dach o konstrukcji drewnianej kryty blachą. Budynek ocieplony i otynkowany. Do budynku podprowadzono prąd, wodę i kanalizację – powierzchnia całkowita 36,12 m2. Stanowiącej własność dłużnika: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 808 378,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 606 283,50 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 80 837,80 zł najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji (decyduje godzina i data wpływu ww. kwoty na konto komornika). Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Położenie: