OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Krzysztof Watral (tel. (76) 746 18 07) ogłasza, że dnia

 

1 lipca 2021 r. o godz. 14:50

 

w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie mającego siedzibę przy ul. Wrocławska 3 w sali nr X, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 35,40 m2 (w tym: 2 pokoje, kuchnia; lokal nie posiada WC), wraz z pomieszczeniem przynależnym –piwnicą o powierzchni 8,30 m2 oraz z udziałem 131/1000 w częściach wspólnych budynku i we współwłasności działki nr 118/22 o pow. 510 m2 zw. z KW LE1U/00024668/8, położony na I piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Położonego: 59-100 Polkowice, Jędrzychów 9 K/4, dla którego Sąd Rejonowy w Lubinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LE1U/00029094/8 [NKW: LE1U/00029094/8].

 

Suma oszacowania wynosi 40 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 30 375,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 4 050,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii lub na konto komornika:

Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Lubinie 92 1090 2082 0000 0005 4600 0060

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: