OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze Magdalena Tarkowska-Cymbała, Kancelaria Komornicza nr II w Kamiennej Górze na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

28 czerwca 2021 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny 58-400 Kamienna Góra, al. Wojska Polskiego 36 w sali nr 37, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości zabudowanej należącej do dłużników: (…), położonej: 58-400 Kamienna Góra, Lipienica 61a-62, działka nr 68/5, pow. 0,2438 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW JG1K/00013742/6.

 

Suma oszacowania wynosi 359 000,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 269 250,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 900,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 17 1600 1462 1029 4430 8000 0003.
Dnia 18.06.2021 r. wolno oglądać nieruchomość od godz. 10:00 do godz. 10:30.

 

Położenie: