OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Krzysztof Watral (tel. (76) 746 18 07) ogłasza, że dnia

 

1 lipca 2021 r. o godz. 14:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie mającego siedzibę przy ul. Wrocławska 3 w sali nr X, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość o powierzchni 84,58 m2 (w tym: 3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój) wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni 11,41 m2 i z udziałem 966/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt (dz. nr 520 i 521 zw. z KW LE1U/00059152/2) w częściach wspólnych budynku i urządzeniach.

Położonego: 59-140 Chocianów, ul. Głogowska 27/4,

dla którego Sąd Rejonowy w Lubinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LE1U/00059162/5 [NKW: LE1U/00059162/5].

 

Suma oszacowania wynosi 216 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 162 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 21 680,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii lub na konto komornika:

Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Lubinie 92 1090 2082 0000 0005 4600 0060

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: