OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Radomir Radecki na podstawie przepisu art. 867 w zw. z art. 10136 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu prowadzonym w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości w kancelarii komornika pod adresem: 61-501 Poznań, ul. Zmartwychwstańców 7:

 

-         w dniu 06 lipca 2021 r. o godz. 11:00 odbędzie się pierwsza licytacja udziału w wysokości 1/2 części nieruchomości położonej: 62-020 Gruszczyn, gm. Swarzędz, działki: nr 302/19, 302/20, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO2P/00141207/2. Wystawiony na licytację udział w wysokości 1/2 części nieruchomości stanowi własność dłużnika: (…). Jest to nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z dwóch działek o nr 302/19 i nr 302/20 o łącznej powierzchni: 1,1552 ha. Działki nr 302/19 i nr 302/20 przylegają do siebie i tworzą jeden kompleks w kształcie zbliżonym do trapezu. Uzbrojenie nieruchomości to P, W, G, K – w zasięgu, w ulicy Wodnej. Nieruchomość znajduje przy ulicy Grobla w Gruszczynie, która w sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości jest drogą o nawierzchni nieutwardzonej. Wjazd na teren nieruchomości możliwy również od strony ulicy Wodnej, która jest drogą o nawierzchni ulepszonej.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 277 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 208 200,00 zł.

 

-         w dniu 08 lipca 2021 r. o godz. 11:00 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej pod adresem: 62-020 Bogucin, działka nr 200/99, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO2P/00122816/5. Jest to nieruchomość niezabudowana, o powierzchni 2,1031 ha, będąca własnością dłużnika: Jarosława Gromackiego. Nieruchomość znajduje się w Bogucinie, przy ul. Olchowej, która jest drogą o nawierzchni utwardzonej kostką tupu pozbruk. Uzbrojenie: P,W,G,K – w zasięgu.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 132 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 99 675,00 zł.

Komornik

Radomir Radecki

 

Położenie: