OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Piotr Tomaszewski Kancelaria Komornicza nr XVIII w Poznaniu przy ul. Śniadeckich 50/2, 60-774 Poznań zawiadamia, że w dniu

 

24 czerwca 2021 r. o godz. 9:00

 

w Sądzie Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu przy ul. Kamiennogórskiej 26, sala nr 1.07, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego pod adresem: 60-458 Poznań, ul. Słupska 60/2, dla którego Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1P/00068038/3.

Lokal mieszkalny nr 2 położony jest na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego (dwie kondygnacje nadziemne, częściowo podpiwniczony). Funkcjonalnie składa się z następujących pomieszczeń: pokój, kuchnia, komunikacja oraz łazienka z WC. Powierzchnia użytkowa 41,0 m2.

 

Suma oszacowania wynosi: 255 100,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 191 325,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 25 510,00 zł na rachunek bankowy: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Piotr Tomaszewski Kancelaria Komornicza nr XVIII w Poznaniu, Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Poznaniu nr rachunku: 50 1240 1747 1111 0010 2730 9341 tytułem: Km 1673/18, (oznaczenie rękojmi, pełne dane identyfikacyjne osoby wpłacającej) lub w gotówce w kancelarii komorniczej w godzinach urzędowania kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji. Rękojmię można złożyć także w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz można zapoznać się z operatem szacunkowym sporządzonym przez biegłego wraz z dokumentacją fotograficzną w sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, ul. Kamiennogórska 26 (akta dołączone do sprawy II Co 1812/18) lub w kancelarii komorniczej. Komornik sądowy działając zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt. 5 kpc zawiadamia, w dniu 18.06.2021 r. o godz. 09:00 udostępni celem oględzin przedmiotową nieruchomość. Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny, tel. (61) 222 49 94, fax (61) 222 49 95, www.komornik-tomaszewski.pl.

 

Położenie: