OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Bartłomiej Kosiński Kancelaria Komornicza nr III z siedzibą w Polkowicach, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

30 czerwca 2021 r. o godz. 13:00

 

w sali nr I Sądu Rejonowego w Lubinie, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako grunty orne, działka nr 140/1, 140/5, 140/6 obręb 0008, położonej w miejscowości Moskorzyn, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie prowadzi księgę wieczystą nr LE1U/00049042/5. Nieruchomość stanowi własność dłużnika: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 481 600,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 321 066,67 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 48 160,00 zł, najpóźniej na dzień przed licytacją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Polkowicach, ul. Skalników 46 lub na konto komornika w:

SGB Bank S.A. 90 1610 0048 2000 0597 1339 0002.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii.

 

Położenie: