OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze Magdalena Tarkowska-Cymbała na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze mającego siedzibę przy al. Wojska Polskiego 36 w sali nr 36, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej działkę nr 443 o pow. 0,2100 ha (nieruchomość rolna zabudowana wedle KW nr 56), położonej: 58-420 Lubawka, Bukówka (budynek mieszkalny nr 44),  dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW JG1K/00000329/1.

 

Suma oszacowania wynosi 40 000,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 30 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 000,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 17 1600 1462 1029 4430 8000 0003.

 

Położenie: