OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Tomasz Klucznik Kancelaria Komornicza nr 1 w Lesku zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

24 czerwca 2021 r. o godz. 13:15

 

w sali nr 113 Sądu Rejonowego w Lesku odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: użytkowania wieczystego działek gruntowych o nr ewidencyjnych 1881 oraz 1880/3 o łącznej powierzchni 0,1220 ha, położonych w Ustrzykach Dolnych przy ul. Kolejowej obręb nr 0001, zabudowanych budynkami, budowlami i urządzeniami stanowiącymi odrębną nieruchomość:

- budynkiem administracyjnym, murowanym na fundamentach betonowych, piętrowym, podpiwniczonym o powierzchni zabudowy 129,03 m2 w użytkowaniu wieczystym dłużnika, będącego jednocześnie właścicielem budynków, budowli i urządzeń, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku Wydział Zamiejscowy w Ustrzykach Dolnych nr KW KS2E/00023174/1 wraz z udziałem 1220/12001 części użytkowania wieczystego działki gruntowej nr 1880/5 niezabudowanej, położonej w Ustrzykach Dolnych przy ul. Kolejowej obręb nr 0001, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku Wydział Zamiejscowy w Ustrzykach Dolnych nr KW KS2E/00036355/8.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 285 100,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 190 066,67 zł, cena zawiera podatek od towarów i usług liczony wg stawki 23%. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 28 510,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia może być wpłacona na konto kancelarii komornika nr 95 1240 2340 1111 0010 9610 3644.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (13) 469 60 94.

 

Położenie: