OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kutnie Dariusz Fol (tel. (24) 386 23 89) ogłasza, że dnia:

 

24 czerwca 2021 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kutnie mającego siedzibę przy Staszica 3 w sali nr VII lub IX, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…),

położonej: 99-307 Strzelce, Przyzórz, dla której Sąd Rejonowy w Kutnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: LD1K/00032265/0].

 

Suma oszacowania wynosi 6 040,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 4 026,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć na konto komornika:  

ING Bank Śląski SA O. w Łodzi, ul. Srebrna 32;

87 1050 1461 1000 0090 9112 3928

rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 604,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Do licytowanej nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity Dz.U. 2018 r. poz. 1405, ze zmianami wprowadzonymi ustawą o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 kwietnia 2019 r. – Dz.U. z 2019 r. poz. 1080).

Zgodnie z przepisem art. 976 §l kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: