Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza Ewa Czuber-Kiełkowicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

17 maja 2021 r. o godz. 11:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w sali D-48, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego nr 51 położonego w Krakowie przy ul. Monte Cassino 6, jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb 11. Nieruchomość ta posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie o numerze: KR1P/00415288/9.

Lokal o powierzchni 134,05 m2, położony na 5 piętrze w budynku wielorodzinnym. Lokal składa się z przedpokoju, dwóch łazienek, trzech pokoi, pokoju z aneksem kuchennym, garderoby i WC. Lokal posiada obszerny taras ok. 60 m2.

 

Nieruchomość została oszacowana na kwotę: 1 596 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 1 197 000,00 zł.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania czyli kwotę, tj. 159 600,00 zł na rachunek bankowy komornika:

46 1050 1445 1000 0090 6758 3758 ING Bank Śląski SA

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Nieruchomość można oglądać w dniu 4 maja 2021 r. o godz. 10:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu na stronie internetowej www.komornikwkrakowie.pl.

 

Załączniki do pobrania:

Rzut lokalu .pdf

Zestawienie powierzchni .pdf

 

Położenie: