OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słubicach Cezary Grzelewski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

19 maja 2021 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Słubicach mającego siedzibę pod adresem Słubice, ul. Bohaterów Warszawy 3B, 69-100 Słubice w sali nr 233, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej, działka nr 156/26 o powierzchni 0,0085 ha; w udziale 1/2 położonej pod adresem: 69-110 Rzepin, dla której Sąd Rejonowy Słubice Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1S/00033363/7, należącej do dłużnika: (…).

Suma oszacowania wynosi 11 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 7 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 100,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg

oraz nieruchomości gruntowej, działka nr 156/25 o powierzchni 0,0496 ha, położonej pod adresem: 69-110 Rzepin, dla której Sąd Rejonowy Słubice Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1S/00013485/2, należącej do dłużnika: Bożena Bielińska.

Suma oszacowania wynosi 47 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 31 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 700,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię

Bank Polska Kasa Opieki SA i O. w Słubicach 46 1240 3608 1111 0010 2743 8083.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod nr tel. (95) 758 08 77

 

Położenie: