OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

KW: WR1O/00034977/0

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek (tel. (71) 313 00 99, fax (71) 723 46 71) ogłasza, że dnia

 

26 maja 2021 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Oławie mającego siedzibę przy ul. 11 Listopada 12 w sali nr 22, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…), stanowiącej: lokal mieszkalny składający się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, kotłowni, korytarza oraz łazienki z WC o pow. podanej w księdze wieczystej 78,82 m2 (rzeczywista powierzchnia netto lokalu ustalona na podstawie pomiarów wykonanych przez biegłego w trakcie opisu wynosi: 71,16 m2). Lokal posiada pomieszczenie przynależne – piwnicę o pow. przy podłodze wynoszącej 10,26 m2 (wysokość piwnicy wynosi 1,29 m) oraz pomieszczenie gospodarcze o pow. 20,93 m2 znajdującej się w budynku gospodarczym. Właściciele lokalu użytkują też część poddasza budynku gospodarczego. Jest to przestrzeń niewydzielona ścianami o pow. 50 m2. Z prawem własności nieruchomości związany jest udział 2910/10000 w częściach wspólnych nieruchomości KW 31235,

położonej: 55-200 Oława, Owczary 29/1,

dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW: WR1O/00034977/0.

 

Suma oszacowania wynosi 95 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 71 400,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 9 520,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. 25.05.2021 r.

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Szczegółowych informacji Szczegółowych informacji udziela Komornik

pod numerem tel. (71) 313 00 99.

 

Położenie: