OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Tomasz Paszek Kancelaria Komornicza nr IV w Oświęcimiu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, ze w dniu

 

26 maja 2021 r. o godz. 13:30

 

w sali nr 208 Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Jawiszowice, przy ul. Trzciniec 2, posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Wydziale V Ksiąg Wieczystych pod nr KW KR1E/00041842/7, opisanej jako: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA, DZIAŁKA 837/1 o pow. 663 m2, ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM, DLA KTÓREJ PROWADZONA JEST KSIĘGA WIECZYSTA NR KR1E/00041842/7. Przedmiot wyceny znajduje się na obszarze, dla którego sporządzono Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Nr XXI/239/08 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 września 2008 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego ustaleń części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze, działka 837/1 w części o powierzchni 637 m2 znajduje się na terenie zieleni nieurządzonej – oznaczonym symbolem J.62.ZN, w części o powierzchni 26 m2 znajduje się na terenie dróg dojazdowych – oznaczonym symbolem D1X2/19. Budynek mieszkalny został posadowiony na działce nr 837/1 w 1950 roku. Budynek składa się z 3 kondygnacji, 1 podziemnej oraz 2 nadziemnych. Budynek posadowiony został na fundamentach żelbetowych. Budynek jest całkowicie podpiwniczony. Konstrukcja ścian na parterze murowana z cegły, na piętrze murowana z pustaka. Stropy żelbetowe, schody betonowe. Konstrukcja dachu drewniana, kryta blachą. Budynek został ocieplony i otynkowany. Stolarka okienna PCV, drzwiowa drewniana. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, gazową, wodną, co – ogrzewanie piecem gazowym oraz w instalację kanalizacyjną, cwu – z termy gazowej. Powierzchnia całkowita budynku 282,8 m2. Stanowiącej własność dłużnika: (…). Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 389 125,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 291 843,75 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 38 912,50 zł najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji (decyduje godzina i data wpływu ww. kwoty na konto komornika). Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Położenie: