OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Piotr Majdziński (80-840) Gdańsk, ul. Świętojańska 37/38/3 (tel. (58) 322 31 48) ogłasza, że dnia

 

23 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 9A w sali nr E 1.10A (budynek E), odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…), stanowiącej: działka nr 198/12 o powierzchni 863 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym dwurodzinnym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni ok. 300 m2, położonej: 83-010 Straszyn, Poziomkowa 12, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW GD1G/00044647/0.

 

Suma oszacowania wynosi 727 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 545 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 72 700,00 zł w gotówce bądź na konto komornika: BANK PEKAO S.A. Oddział w Gdańsku 48 1240 5400 1111 0000 4918 8255 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Pełnomocnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są okazać pełnomocnictwo szczególne do udziału w konkretnym przetargu.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie, tj. w dniu 07.04.2021 r. o godz. 10:00, po uprzednim zgłoszeniu w kancelarii zamiaru oglądania.

Położenie: