OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żninie Mariola Krysztofiak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

30 kwietnia 2021 r. o godz. 10:30

 

w Sądzie Rejonowym w Żninie, Plac Wolności 17, sala nr 11, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

położonej w miejscowości Jadowniki Ryc. 41A, 88-400 Żnin,

dla której Sąd Rejonowy w Żninie IV Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą nr BY1Z/00012192/7.

 

Nieruchomość stanowią działki nr 22/4, 22/6 i 22/11 o łącznej pow. 0,1866 ha, na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny murowany, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 222,62 m2; na nieruchomości przyłącza sieci energetycznej i wodociągowej.  

 

Cena szacunkowa wynosi: 323 500,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 242 625,00 zł.

Przystępujący do licytacji powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 ceny oszacowania, tj. 32 350,00 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA INOWROCŁAW nr 43 1020 1505 0000 0602 0009 0159,

na którym winna być ujawniona na jeden dzień przed licytacją lub wpłacić w kancelarii Komornika Sądowego mieszczącej się w Żninie przy ul. 700-lecia 41, pokój nr 24. Rękojmia powinna być złożona w kancelarii lub na koncie najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość można oglądać w dniu 28.04.2021 r. w godz. od 9:30 do 9:45.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (52) 302 04 19

 

Położenie: