OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Piotr Żygadło na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

26 kwietnia 2021 r. o godz. 13:00

 

w: Sąd Rejonowy w Świnoujściu I Wydział Cywilny 72-600 Świnoujście, ul. Paderewskiego 6, sala nr 6, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu użytkowego należącego do dłużnika: (…),

położonego: 72-600 Świnoujście, ul. Żeromskiego 29/A06, Świnoujście,

dla którego Sąd Rejonowy w Świnoujściu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: SZ1W/00049437/2].

 

Suma oszacowania wynosi 472 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 354 075,00 zł.

Charakterystyka lokalu niemieszkalnego wg stanu na dzień oględzin z dnia 29.06.2018 r.:

 

Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 38,58 m2, położony na parterze w budynku 4-piętrowym.

 

Drzwi wejściowe:

wzmocnione pełne w dobrym stanie techniczno-użytkowym.

 

Stolarka okienna:

pcv.

 

Tabela nr 1. Struktura pomieszczeń w lokalu mieszkalnym (dane wg rzutu lokalu):

 

Lp.

STRUKTURA LOKALU

 

Powierzchnia użytkowa [m2]

 

1.

POKÓJ Z ANEKSEM

KUCHENNYM

 

33,88

2.

ŁAZIENKA

 

4,70

        RAZEM:                                                                       38,58 m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkcjonalność lokalu przeciętna jak na taką powierzchnię. Łazienka z WC razem. Z dwóch pomieszczeń można dostać się na balkon. Ekspozycja okien w lokalu na 1 stronę świata: północno-zachodnią. W lokalu znajduje się kratka balkonowa.

 

Standard wykończenia i wyposażenia oraz jakość użytych materiałów daje podstawę do określenia standardu jako średni (przyjęty do wyceny).

 

Instalacje wewnętrzne:

- instalacja wodno-kanalizacyjna,

- instalacja grzewcza,

- instalacja wody ciepłej,

- instalacja wentylacji grawitacyjnej,

- instalacja domofonowa,

- instalacja teletechniczna.

Biegły nie został wpuszczony do przedmiotu wyceny. Zgodnie z otrzymanym poleceniem z kancelarii Zamawiającego określono wartość rynkową przy założeniu standardu średniego.

 

Charakterystyka budynku

Budynek 4-piętrowy o charakterze mieszkalno-wypoczynkowym, został oddany do eksploatacji w 2011 r. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej. Wykazuje zużycie techniczne i funkcjonalne proporcjonalne do okresu używania. Budynek jest ocieplony, otynkowany i pokryty farba ścienną.

Wejście do budynku przez klatkę schodową. Klatka schodowa w dość dobrym stanie (widoczne pęknięcia tynku). W części podziemnej budynku znajduje się garażowiec.

 

Charakterystyka budynku:

Budynek 4-piętrowy (5 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemna).

Technologia: tradycyjna.

Funkcja budynku: mieszkalno-wypoczynkowa.

Rok budowy: 2011 r.

Stan techniczny: dobry.

 

Ogólna charakterystyka konstrukcyjna budynku:

fundamenty: nie badano,

ściany zewnętrzne: cegła, ocieplone, otynkowane i pokryte farbą ścienną, 

ściany działowe: cegła, 

ściany wewnętrzne: cegła, 

stropy: masywne,

dach: konstrukcja drewniana,

pokrycie dachu: gont papowy,

komunikacja pionowa: schody wewnętrzne oraz winda,

instalacje w budynku: wodno-kanalizacyjna, elektroenergetyczna, teletechniczna, ciepła woda, c.o., wentylacji grawitacyjnej.

 

Przedmiot opinii oddalony jest o ok. 220 m w linii prostej od plaży Morza Bałtyckiego. W okolicy znajduje się m.in.: Nowa Promenada Świnoujście, Stadion Floty Świnoujście, Korty tenisowe, boisko, restauracje, poczta, plac zabaw dla dzieci, pływalnia, W okolicy jest wystarczająca ilość sklepów spożywczych i wielobranżowych. W niedalekiej odległości znajduje się Amfiteatr Miejski, w którym głównie w sezonie letnim odbywają się występy gwiazd, imprezy, koncerty itp. Niedaleko położony jest również Park Chopina oraz zabytkowy Park Zdrojowy w Świnoujściu na terenie, którego można podziwiać m.in. Fort Anioła. Dobry dostęp do komunikacji autobusowej. Dojazd jest drogą utwardzoną asfaltem. W okolicy jest ograniczona ilość miejsc parkingowych. Odległość nieruchomości od głównych ciągów komunikacyjnych sprawia, że użytkownicy nie odczuwają utrudnień spowodowanych nadmiernym hałasem czy drganiami pochodzącymi z pobliskich dróg.

Biorąc pod uwagę wymienione czynniki dotyczące położenia ogólnego i szczegółowego autor operatu ocenia je jako położenie przeciętne.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 47 210,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Świnoujściu

49 1240 3914 1111 0010 5196 8787

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: