OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Łukasz Kochański Kancelaria Komornicza nr IV w Jeleniej Górze zawiadamia, że w dniu

 

22 kwietnia 2021r. o godz. 09:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze w Jeleniej Górze mieszczącego się przy ul. Mickiewicza 21 w Jeleniej Górze, sala 124, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

udziału 50% w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Kowarach przy ul. Borusiaka 17, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej (budynek wymaga kapitalnego remontu) oraz murowaną altaną – tzw. pawilonem oficerskim (w złym stanie technicznym, znajdującym się w rejestrze zabytków nr 880J). Nieruchomość powyższa znajduje się w granicach działek geodezyjnych nr 280, 281, 799, AM 7, obręb ewidencyjny – 0001 Kowary o łącznej powierzchni 934 m2. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą JG1J/00032802/3.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 146 870,00 zł. Wartość udziału 50% wynosi 73 435,00 zł.

Cena wywoławcza udziału w powyższej licytacji wynosi: 2/3 ceny oszacowania, tj. kwotę: 48 956,67 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (7 343,50 zł) najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację w gotówce w kasie kancelarii, na rachunek urzędowy komornika: PKO BP SA Oddział I we Wrocławiu: 08 1020 5226 0000 6802 0600 9080 lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

ORAZ DRUGA LICYTACJA

 

udziału 50% w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Kowarach przy ul. Borusiaka 17, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej (budynek wymaga kapitalnego remontu) oraz murowaną altaną – tzw. pawilonem oficerskim (w złym stanie technicznym, znajdującym się w rejestrze zabytków nr 880J). Nieruchomość powyższa znajduje się w granicach działek geodezyjnych nr 280, 281, 799, AM 7, obręb ewidencyjny – 0001 Kowary o łącznej powierzchni 934 m2. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą JG1J/00032802/3.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 146 870,00 zł. Wartość udziału 50% wynosi 73 435,00 zł.

Cena wywoławcza udziału w powyższej licytacji wynosi: 2/3 ceny oszacowania, tj. kwotę: 48 956,67 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (7 343,50 zł) najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację w gotówce w kasie kancelarii, na rachunek urzędowy komornika: PKO BP SA Oddział I we Wrocławiu: 08 1020 5226 0000 6802 0600 9080 lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Położenie: