OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Obornikach Magdalena Wylegała (tel. (61) 646 11 16) ogłasza, że dnia

 

27 kwietnia 2021 r. o godz. 11:10

 

w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach mającego siedzibę przy Oborniki, ul. Piłsudskiego 47 w sali nr 3, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

-         1/7 udziału (…)

-         1/7 udziału (…)

-         1/7 udziału (…)

-         1/7 udziału (…)

-         1/7 udziału (…)

-         1/7 udziału (…)

-         1/7 udziału (…)

w lokalu stanowiącym odrębną nieruchomość będącego w zasobach Gminy Rogoźno, położonego: 64-610 Rogoźno, ul. Wyszyńskiego 10/6, dla którego Sąd Rejonowy w Obornikach Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1O/00022006/5.

 

Suma oszacowania wynosi 64 330,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 48 247,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 6 433,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: