OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Radomir Radecki podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu prowadzonym w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości:

- w dniu 22.04.2021 r. o godz. 10:00 w kancelarii komornika pod adresem: 61-501 Poznań, ul. Zmartwychwstańców 7, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Kobylnicy, gmina Swarzędz, działka nr 429/4 zapisanej w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Wydział VI Ksiąg Wieczystych pod nr KW PO2P/00108954/0. Jest to nieruchomość zabudowana o powierzchni 570 m2. Zabudowę nieruchomości stanowią budynek hali produkcyjnej oraz budynek magazynowy. Teren działki płaski, w części utwardzony płytami betonowymi, ogrodzony, w części płotem z elementów stalowych, paneli, siatki – szczytowej. Budynek hali produkcyjnej, parterowy, bez podpiwniczenia, wzniesiony około 1996 r. o konstrukcji stalowej, pokryty dachem płaskim. Budynek magazynowy to budynek byłej stajni przerobiony na magazyn, parterowy, ze strychem – poddaszem na siano, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej, wzniesiony w latach 60. XX wieku.

Suma oszacowania wynosi 256 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 192 300,00 zł. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania – 25 640,00 zł. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: 30 1020 4027 0000 1502 0290 3631 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział 1 w Poznaniu.

 

- w dniu 22.04.2021 r. o godz. 12:00 w kancelarii komornika pod adresem: 61-501 Poznań, ul. Zmartwychwstańców 7, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej położonej w Kobylnicy, gmina Swarzędz, działki numer: 429/2, 428/3 i 368 zapisanej w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Wydział VI Ksiąg Wieczystych pod nr KW PO2P/00100023/9. Jest to nieruchomość niezabudowana o powierzchni 13 591 m2. W skład nieruchomości wchodzą trzy działki o nr 429/2, 428/3 i 368. Działa nr 429/2 posiada powierzchnię 5 131 m2, pokryta jest roślinnością ruderalną, na działce znajdują się pozostałości konstrukcji, gruz, śmieci, teren działki płaski. Działka nr 428/3 posiada powierzchnię 7 960 m2. Jest w kształcie wielokąta, przylega do działek nr 429/4, 429/2. Działka porośnięta jest roślinnością ruderalną; drzewami, krzewami, na działce znajdują się pozostałości stawu, teren podmokły i torfowiska. Działka nr 368 posiada powierzchnię 500 m2 i jest to droga. Sąsiedztwo i otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, niezabudowane działki gruntu, linie kolejowe, tereny upraw polnych.

Suma oszacowania wynosi 1 272 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 954 075,00 zł. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania – 127 210,00 zł. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: 30 1020 4027 0000 1502 0290 3631 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział 1 w Poznaniu.

 

 

Komornik

Radomir Radecki

 

Położenie: