OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Radosław Nowacki na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

23 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze mającego siedzibę pod adresem Zielona Góra, Pl. Słowiański 2, 65-069 Zielona Góra, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 65-559 Zielona Góra, ul. Okulickiego Leopolda 33/37, dla której SĄD REJONOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00086948/9. Lokal mieszkalny o powierzchni 55,80 m2, składający się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, WC.

Nieruchomość obciążona prawem służebności osobistej mieszkania polegającej na bezpłatnym i dożywotnim korzystaniu przez uprawnionego z całego mieszkania.

 

Suma oszacowania wynosi 179 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 119 334,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 900,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Zielonej Górze
76 1020 5402 0000 0202 0113 0681

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Położenie: