OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Waldemar Gajkowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

14 kwietnia 2021 r. o godz. 13:00

 

w sali nr 206 w miejscu – Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, Rynek Główny 14, 32-600 Oświęcim, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr KR1E/00045649/2.

• Właścicielem nieruchomości jest (…).

• Lokalizacja nieruchomości: ul. Szkolna w Przeciszowie, obr. 3, gmina Przeciszów, powiat oświęcimski.

 

Opis nieruchomości: nieruchomość położona jest w miejscowości Przeciszów i oznaczona jest jako nieruchomość gruntowa zabudowana, składająca się z działki nr 2883/1 o pow. 0,0307 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nr 89A przy ul. Szkolnej. Działka nr 2883/1 o pow. 0,0307 ha o regularnym foremnym kształcie, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym parterowym z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczonym o powierzchni użytkowej 56,9 m2. Budynek wykonany w technologii drewnianej z bali na murowanej podmurówce betonowej i z cegły, nieocieplony. Dach naczółkowy o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką cementową. Rynny i rury spustowe stalowe, obróbki blacharskie częściowo wymienione z blachy powlekanej. Kominy murowane z cegły. Budynek składa się z 3 pokoi, ciemnej kuchni oraz jasnej łazienki z WC. Pokoje przechodnie w układzie amfiladowym. Obiekt po modernizacji pomieszczeń oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. Ściany wewnętrzne – murowane, otynkowane, częściowo obłożone płytami kartonowo-gipsowymi z gładziami gipsowymi, częściowo malowane emulsyjnie, częściowo tapety ścienne, w kuchni oraz całej łazience płytki ceramiczne. Stropy – drewniane, obłożone płytami kartonowo-gipsowymi. Sufity – tynk cementowo-wapienny malowany emulsyjnie oraz panele sufitowe. Stolarka okienna – okna plastikowe z okleiną drewno-podobną. Stolarka drzwiowa – drewniana płytowa, szklona, typowa. Drzwi wejściowe antywłamaniowe z okleiną drewnopodobną. Podłogi i posadzki – w kuchni oraz łazience płytki ceramiczne, w pozostałych pomieszczeniach panele PCV w średnim stanie technicznym. Instalacje – elektryczna, antenowa, wodociągowa, kanalizacyjna do szamba, CO z pieca na węgiel, grzejniki panelowe, CW z bojlera, gazowa – z butli. Ogrzewanie z pieca węglowego. Działka ogrodzona, w przeważającej części w terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz w pasie przy drodze w terenach dróg publicznych. Dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej bezpośredni. Budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytków.

Nieruchomość jest oszacowana na kwotę – 112 344,00 zł. Cena wywołania (3/4 sumy oszacowania) – 84 258,00 zł wysokość rękojmi (1/10 sumy oszacowania) – 11 234,40 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć ww. rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania ww. nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika, tj. ING Bank Śląski SA O. w Kętach, ul. Kościuszki 15, 77 1050 1113 1000 0022 6247 5664 lub w gotówce w kasie kancelarii, tj. w Oświęcimiu, przy plac Kościuszki 14 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. [Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast.] od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Dodatkowe informacje pod nr tel.: 690 207 873 lub pod mailem – oswiecim2@komornik.pl.

Operat szacunkowy do wglądu w kancelarii komornika.

 

Położenie: