OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

NR KW SZ1K/00025611/2

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

 

10 marca 2021 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13, w sali nr 209, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 589/2 oraz 589/1, będącej przedmiotem użytkowania wieczystego do dnia 28.10.2090 r. Działka nr 589/2 o powierzchni 5 969 m2 położona w miejscowości Golczewo, ul. Niepodległości 40. Na działce znajduje się budynek o charakterze warsztatowym oraz budynek gospodarczy. Budynek o charakterze warsztatowym o powierzchni użytkowej 216,56 m2, parterowy, niepodpiwniczony. W budynku znajduje się kanał naprawczy oraz zamontowana jest instalacja elektroenergetyczna. Budynek gospodarczy – budynek konstrukcji stalowej, nietrwale związany z gruntem. Budynek jednospadowy pokryty blachą falistą. Drzwi stalowe. Działka nr 589/1 o powierzchni 11 236 m2 niezabudowana, położona w miejscowości Golczewo, ul. Niepodległości 42. Rodzaj klasoużytku – Bp o pow. 11 236 m2. Łączna powierzchnia działek wynosi 1,7205 ha. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00025611/2.

 

Suma oszacowania wynosi 566 000,00 zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 377 333,33 zł. Poszczególne działki zostały wycenione następująco: dz. nr 589/2 – 269 000,00 zł; dz. nr 589/1 – 297 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 56 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. XIX O. w Szczecinie 58 1440 1143 0000 0000 0350 9915

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §l kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

Położenie: