OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJINIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik, Kancelaria Komornicza nr V w Poznaniu, podaje do publicznej wiadomości, że

                                                        

19 marca 2021 r. o godz. 11:30

 

w sali nr 27A Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, ul. Kamiennogórska 26, Poznań odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału w wysokości 5810/200230 części we współwłasności nieruchomości o numerze KW PO1P/00003196/5 (związany z lokalem mieszkalnym 9B położonym przy ul. Polnej 27 w Poznaniu).

 

Suma oszacowania wynosi 179 600,00 zł, cena wywołania wynosi 134 700,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. w kwocie 17 960,00 zł, którą należy wpłacić: na rachunek bankowy komornika nr 33 1440 1286 0000 0000 0308 7794, gotówką w siedzibie kancelarii komornika; w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Rękojmię należy wpłacić w taki sposób, aby kwota rękojmi lub książeczka oszczędnościowa ze stosownym upoważnieniem znalazła się w dyspozycji komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji.

Szczegóły na www.licytacje.komornik.pl

 

 

Położenie: