OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI NR KW ZG1S/00012072/1

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Artur Łukomski ogłasza, że dnia

 

11 lutego 2021 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie mającego siedzibę: ŚWIEBODZIN, Park Chopina 3 w sali nr 6, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjnym, dwoma halami magazynowymi murowanymi, budynkiem warsztatowym, dziesięcioma halami magazynowymi – stalowymi, budynkiem portierni, budynkiem wagi oraz budynkiem drewnianym. Nieruchomość składa się z dwóch działek o numerach 259/1 (powierzchnia 6,3100 ha) oraz 260/1 (powierzchnia 2,4500 ha). Łączna powierzchnia gruntu obu działek to 8,7600 ha. Nieruchomość zabudowana budynkami użytkowymi, położona jest we wsi Staropole, w pobliżu drogi relacji Lubrza-Boryszyn niedaleko od przyszłego zjazdu z autostrady A2. Budynek administracyjny składa się z jednej kondygnacji. Jego powierzchnia użytkowa to 310,00 m2. Hala magazynowa mniejsza jest budynkiem wolnostojącym. Jest to obiekt jednokondygnacyjny, przewidziany na cele magazynowe. Powierzchnia zabudowy budynku to 491,00 m2, natomiast powierzchnia użytkowa budynku to 466,31 m2. Hala magazynowa większa jest budynkiem wolnostojącym. Jest to obiekt jednokondygnacyjny, przewidziany na cele magazynowe. Powierzchnia zabudowy budynku to 757,00 m2, natomiast powierzchnia użytkowa budynku to 713,76 m2. Budynek warsztatu jest budynkiem wolnostojącym. Jest to obiekt jednokondygnacyjny, przewidziany na cele warsztatowe. Powierzchnia zabudowy budynku to 309,00 m2. Hale magazynowe stalowe w ilości 10 sztuk, są budynkami wolnostojącymi. Są to obiekty jednokondygnacyjne, przewidziany na cele magazynowe. Powierzchnia użytkowa uśredniona 1 hali wynosi 650,00 m2. Budynek portierni ma powierzchnię 22,00 m2. Budynek wagi ma powierzchnię 09,00 m2. Budynek drewniany ma powierzchnię 111,00 m2. Nieruchomość należy do dłużnika jako użytkownika wieczystego Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej C.HARTWIG Warszawa S.A. Użytkowanie wieczyste jest do dnia 05.12.2089 r. Własność budynków – Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej C.HARTWIG Warszawa S.A. Po wszczęciu postępowania egzekucyjnego dokonano wpisu umowy dzierżawy z podpisem notarialnie poświadczonym z dnia 22 sierpnia 2011 r. (wpływy do sądu wieczystoksięgowego dnia 13 stycznia 2012 r., wpis dnia 19 marca 2012 r.) do dnia 20 lipca 2040 r. Od ok 2 lat nikt nie prowadzi działalności pod ww. adresem. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1S/00012072/1.

 

 

Suma oszacowania wynosi 4 100 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2 733 334,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 410 000,00 zł w gotówce lub na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Zielonej Górze

49 1020 5402 0000 0602 0218 2160

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (winny być zaksięgowane na rachunku bankowym).

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem 606 701 585 lub 666 369 822. W dniu 25.01.2021 r. wolno oglądać nieruchomość od godziny 11:50 do godziny 12:10. Ponadto operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu również w kancelarii komornika. UWAGA!!! Z uwagi na sytuację epidemiczną oraz wytyczne Prezesa Sądu Rejonowego w Świebodzinie uprasza się osoby uprawnione do uczestnictwa w licytacji, (tj. osoba wpłacająca wadium, dłużnik, wierzyciel) aby wchodząc na teren Sądu wyposażone były w środki ochrony indywidualnej (maseczka i rękawiczki). Ponadto osoby, które wpłacą rękojmię proszone są o kontakt z kancelarią najpóźniej na dzień przed licytacją.

 

Położenie: