OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kutnie Dariusz Fol (tel. (24) 386 23 89) ogłasza, że dnia

 

12 lutego 2021 r. o godz. 13:20

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kutnie mającego siedzibę przy Staszica 3 w sali nr VII lub IX, odbędzie się:

 

*druga licytacja nieruchomości należącej do: (…); położonej: 99-307 Strzelce, Kozia Góra, dla której Sąd Rejonowy w Kutnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: LD1K/00012145/7]. Suma oszacowania wynosi 670 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 446 733,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 67 010 00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

* pierwsza licytacja nieruchomości należącej do: (…); położonej: 99-307 Strzelce, Kozia Góra, dla której Sąd Rejonowy w Kutnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: LD1K/00030638/2]. Suma oszacowania wynosi 213 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 160 125,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 350,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię w każdym z przypadków należy złożyć na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Łodzi, ul. Srebrna 32; 87 1050 1461 1000 0090 9112 3928

Do licytowanej nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity Dz.U. 2018 r. poz. 1405, ze zmianami wprowadzonymi ustawą o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 kwietnia 2019 r. – Dz.U. z 2019 r. poz. 1080).

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Położenie: