OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Magdalena Dudzic (tel. (52) 355 00 22) ogłasza, że

 

27 stycznia 2021 r. o godz. 12:20

 

w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu, ul. Narutowicza 42 w sali 101, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości: działka nr 237/2, pow. 0,4777 ha, zabudowana budynkiem 1 305 m2, użyt. 1 242,40 m2 –pierwotnie – kurnik, aktualnie z częścią mieszkalną, garażową i nieużytkowną; 88-100 Inowrocław 1, Sikorowo 68, KW: BY1I/00034912/7.

 

Suma oszacowania wynosi 357 000,00 zł, wywołania – 3/4 sumy oszacowania, tj. 267 750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 35 700,00 zł na konto komornika: PKO BP S.A. O. Inowrocław 25 1020 1505 0000 0702 0070 1243 tytułem „Wadium KW 34912”) albo gotówką w kasie kancelarii ul. Staszica 67, Inowrocław najpóźniej do dnia 26.01.2021 r.

W dniu 20.01.2021 r. można oglądać nieruchomość od godz.10:00 do godz. 10:30.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Położenie: