OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Giżycku Agata Kowalewska (tel. (87) 427 32 27) ogłasza, że dnia

 

29 stycznia 2021 r. o godz. 11:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Giżycku mającego siedzibę przy ul. Warszawska 28 w sali nr 1, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego należącego do: (…), stanowiącego: udział w wysokości 2/3 działki nr 83/1 o pow. 0,2000 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 162 m2,

położonego: 11-600 Węgorzewo, Radzieje, dla którego Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych przy SR Giżycko prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: OL2G/00009527/5].

Suma oszacowania wynosi 100 220,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 75 165,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 10 022,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: