OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW JG1K/00024106/6

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze Magdalena Tarkowska-Cymbała na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

4 lutego 2021 r. o godz. 9:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze mającego siedzibę przy al. Wojska Polskiego 36 w sali nr 37, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej nieruchomość niezabudowaną i grunty orne, działki nr 413 i 415, pow. 6,7800 ha, położonej: 59-420 Bolków, Lipa, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW JG1K/00024106/6.

 

Suma oszacowania wynosi 217 000,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 162 750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 700,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 17 1600 1462 1029 4430 8000 0003.
Zgodnie z przepisem art. 976 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

 

Położenie: