OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW JG1K/00009905/6

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze Magdalena Tarkowska-Cymbała na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

8 lutego 2021 r. o godz. 10:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny 58-400 Kamienna Góra, al. Wojska Polskiego 36 w sali nr 37, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działki nr 240 i 238 o łącznej pow. 9,1500 ha, położonej: 59-420 Bolków, Lipa, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW JG1K/00009905/6.

 

Suma oszacowania wynosi 355 000,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 266 250,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 500,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 17 1600 1462 1029 4430 8000 0003.

Zgodnie z przepisem art. 976 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

 

Położenie: