OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Krzysztof Watral (tel. (76) 746 18 07) ogłasza, że dnia

 

3 lutego 2021 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie mającego siedzibę przy ul. Wrocławska 3, w sali nr I, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 35,60 m2 wraz z udziałem 6/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt (dz. nr 279 o pow. 1 689 m2 zw. z KW LE1U/00009525/3) oraz części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, w tym: 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój oraz pomieszczenie przynależne – piwnica, położonego na II piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, pięciokondygnacyjnym położonego: 59-300 Lubin, ul. Budziszyńska 13/8, dla którego Sąd Rejonowy w Lubinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LE1U/00024051/0 [NKW: LE1U/00024051/0].

Suma oszacowania wynosi 112 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 84 525 00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 11 270,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii lub na konto komornika:

Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Lubinie 92 1090 2082 0000 0005 4600 0060

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: