OGŁOSZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Monika Janus ogłasza, że w dniu

 

10 lutego 2021 r. o godz. 11:00

 

w lokalu: 58-300 Wałbrzych, ul. Limanowskiego 6/1a, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc

 

DRUGA LICYTACJA RUCHOMOŚCI:

 

 

Lp.

Nazwa ruchomości

 

Ilość

 

Wartość

szacunkowa

 

Cena

wywołania

 

1.     

Solarium ERGOLINE 600 AVANTAGE

 

1 [szt.]

 

7 000,00 **)

 

3 500,00

 

2.     

Myjka Fryzjerska z fotelem koloru czarnego + ciemny

beż

 

1 [szt.]

 

400,00 **)

 

200,00

 

3.     

Sofa narożna tapicerowana koloru szarego

1 [szt.]

 

500,00 **)

 

 

250,00

 

4.     

Fotel Fryzjerski kolor czarny

1 [szt.]

 

100,00 **)

 

 

50,00

 

5.     

Telewizor LG PLAZMA

1 [szt.]

 

300,00 **)

 

 

150,00

 

6.     

Szafka-Komoda, 4 szuflady koloru beżowego

1 [szt.]

 

100,00 **)

 

 

50,00

 

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Komornik w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) wystawia faktury VAT.

 

Położenie: