OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW SZ1C/00018509/4

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Janusz Bernat Kancelaria Komornicza w Choszcznie ul. Piastowska 12 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

18 lutego 2021 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie sala nr 2 przy ul. Wolności 14 w Choszcznie, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1C/00018509/4.

Nieruchomość KW SZ1C/00018509/4 to nieruchomość lokalowa nr 1 położona w miejscowości Jarosławsko nr 12, w gminie Pełczyce.

W skład wycenianej nieruchomości lokalowej wchodzi:

- lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 68,30 m2,

- udział w nieruchomości wspólnej: 2477/10000 w częściach wspólnych budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego oraz w gruncie jako przedmiocie prawa współwłasności działki nr 201 obrębu Jarosławsko o powierzchni 1 000 m2.
Nieruchomość od strony wschodniej przylega bezpośrednio do drogi publicznej – głównej asfaltowej drogi wiejskiej. W skład lokalu nr 1 wchodzą: trzy pokoje, w tym jeden na poddaszu, kuchnia i przedpokój. Lokal wymaga kapitalnego remontu.
Budynek, mieszczący lokal numer 1, to budynek mieszkalny czterorodzinny, parterowy z poddaszem częściowo użytkowym, usytuowany w zabudowie wolnostojącej, wykonany w technologii tradycyjnej przed rokiem 1945. Obiekt posiada częściowe podpiwniczenie.

Suma oszacowania wynosi 34 000,00 zł, zaś cena wywołania, na drugiej licytacji jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 22 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 400,00 zł.

WARUNKI LICYTACJI

Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje w Kancelarii Komornika Sądowego w Choszcznie przy ul. Piastowska 12 lub na rachunek bankowy Komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Choszcznie 80 1020 4867 0000 1402 0067 8094. Uwaga: liczy się data wpływu kwoty rękojmi na konto Komornika. Zgodnie z art. 978 par.2 kpc postąpienie nie może wynieść mniej niż jeden procent ceny wywołania i zostanie podane na licytacji.

 

Położenie: