OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie Inga Krajewska (tel. (91) 416 29 79) ogłasza, że dnia

 

2 lutego 2021 r. o godz. 12:30

 

w Sądzie Rejonowym w Gryfinie, ul. Grunwaldzka 8, w sali nr 107, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

następujących nieruchomości:

  1. działki nr 1027 i 1028 o łącznej pow. 24,3526 ha, nieruchomość niezabudowana ze złożami kopalin, stanowiąca część obszaru górniczego „Moryń-Wschód” obciążona umową dzierżawy do dnia 31 lipca 2039 roku, położona: obręb Przyjezierze II 0006, gmina Moryń, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1Y/00041317/0.

Suma oszacowania: 2 431 600,00 zł. Cena wywołania: 1 823 700,00 zł.

 

  1. działka nr 791/24 o pow. 37,88 ha, nieruchomość niezabudowana ze złożami kopalin, stanowiąca część obszaru górniczego „Moryń”, złoże – „Moryń - Pole I”, obciążona umową dzierżawy do dnia 31 lipca 2039 roku, położona: obręb Przyjezierze II 0006, gmina Moryń, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1Y/00032482/1.

Suma oszacowania: 4 291 500,00 zł, cena wywołania: 3 218 625,00 zł.

 

Cena wywoławcza stanowi 3/4 sumy oszacowania. Do ceny nabycia może zostać doliczony podatek VAT. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w kwocie 10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. odpowiednio 243 160,00 zł i 429 150,00 zł którą należy wpłacić w gotówce w kancelarii komornika w dniu poprzedzającym dzień licytacji albo złożyć w książeczce oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można także uiścić przelewem najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Gryfinie 62 1240 3855 1111 0000 4478 6485

(decyduje chwila wpływu rękojmi na konto komornika).

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: