OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Marcin Jan Mania (tel. 606 355 315) ogłasza, że dnia

 

16 lutego 2021 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę przy ul. Szarych Szeregów 13 w sali nr 101, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę o numerze 30 o obszarze 0,1541 ha. Sposób korzystania: zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie budowy. Okres użytkowania do 27.10.2094 r.;

należącej do dłużnika: (…), położonej: 76-200 Słupsk, Nad Śluzami 15a, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SL1S/00016817/4.

 

Suma oszacowania wynosi 387 460,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi

290 595,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 38 746,00 zł - powinna być złożona w gotówce, książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 12 1600 1462 1882 8926 4000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: