OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Krystian Łoś (tel. (89) 676 52 00, komornik: 724 10 10 36) ogłasza, że dnia

 

27 stycznia 2021 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie mającego siedzibę przy ul. Królewiecka 55 w sali nr 111, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

1. Działka 237/6 o pow. 6 995 m2.

Suma oszacowania wynosi 629 670,00 zł,

zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 419 738,02 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 62 967,00 zł.

2. Działka 237/7 o pow. 2 378 m2.

Suma oszacowania wynosi 254 786,00 zł,

zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 169 840,35 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 478,60 zł.

3. Działka 237/8 o pow. 2 526 m2.

Suma oszacowania wynosi 270 643,00 zł,

zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 180 410,63 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 064,30 zł.

4. Działka 237/19 o pow. 2 449 m2.

Suma oszacowania wynosi 262 393,00 zł,

zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 174 911,18 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 239,30 zł.

5. Działka 237/39 o pow. 529 m2,

Suma oszacowania wynosi 45 893,00 zł,

zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 30 592,28 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 589,30 zł.

6. Działka 237/42 o pow. 468 m2,

Suma oszacowania wynosi 40 601,00 zł,

zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 27.064,63 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 060,10 zł.

7. Działka 237/45 o pow. 31 m2,

Suma oszacowania wynosi 2.791,00 zł,

zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 860,49 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 279,10 zł.

8. Działka 237/46 o pow. 870 m2

Suma oszacowania wynosi 78 315,00 zł,

zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 52 204,78 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7.831,50 zł.

9. Działka 237/52 o pow. 635 m2,

Suma oszacowania wynosi 57 161,00 zł,

zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 38 103,53 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 716,10 zł.

10. Działka 237/54 o pow. 627 m2

Suma oszacowania wynosi 56 441,00 zł,

zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 37 623,57 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 644,10 zł.

11. Działka 237/56, o pow. 722 m2,

Suma oszacowania wynosi 64 992,00 zł,

zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 43 323,67 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 499,20 zł.

 

Należących do dłużnika (…), położonych 11-700 Mrągowo, Marcinkowo, dla których Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OL1M/00008843/8, o łącznej powierzchni 1,8230 ha.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: