OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Krystian Łoś (tel. (89) 676 52 00, komornik: 724 101 036) ogłasza, że dnia

 

1 lutego 2021 r. o godz. 13:35

 

w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie mającego siedzibę przy ul. Królewiecka 55 w sali nr 111, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (...), stanowiącej: grunt rolny zabudowany o powierzchni 0,27 ha składający się z działki nr 71/1, położonej: 11-731 Sorkwity, Burszewo 17, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OL1M/00008380/4.

 

Suma oszacowania wynosi 477 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 318 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 47 700,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: