OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu Łukasz Sakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

8 lutego 2021 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Przasnyszu mającego siedzibę przy Przasnysz, ul. Świerkowa 7 w sali nr 4, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

wieczystego użytkowania nieruchomości należącej do dłużnika: (…), położonej: 06-200 Maków Mazowiecki, ul. Dunaj 4, dla której Sąd Rejonowy w Przasnyszu Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OS1P/00005319/6.

 

Suma oszacowania wynosi 650 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 487 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 65 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. O/Ostrołęka 92 1020 3802 0000 1702 0052 3183

najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg, tj. 05.02.2021 r.

Przeznaczenie gospodarcze: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki przedmiotowa działka zlokalizowana jest na terenie zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Położenie: