OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie Dominik Krakowiak Zastępca Tamara Sowińska (tel. (44) 633 86 73) ogłasza, że dnia

 

8 grudnia 2020 r. o godz. 8:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bełchatowie mającego siedzibę przy ul. S. Okrzei 4 w sali nr IV, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1/2 niewydzielonej części nieruchomości należącej do: (…), stanowiącej: zabudowana działka gruntu, nr działki 231/2, położonej: 97-400 Bełchatów, Kurnos II, dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 29526 [NKW: PT1B/00029526/4].

 

Suma oszacowania wynosi 35 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 26 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 3 500,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: