OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Krzysztof Watral (tel. (76) 746 18 07) ogłasza, że dnia

 

18 grudnia 2020 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie mającego siedzibę przy ul. Wrocławska 3 w sali nr X, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: działki nr: 55/2, 64, 364/1, 364/2, 459, 589/1 o łącznej powierzchni 7,4500 ha, w tym: działka nr 55/2 o powierzchni 3,13 ha – określona jako tereny leśne i rolnicze; działka nr 64 o powierzchni 0,13 ha – zabudowana budynkiem produkcyjno-magazynowo-mieszkalno-biurowym o pow. 321,70 m2 i budynkiem gospodarczym o pow. 266,10 m2; działka nr 364/1 o powierzchni 0,02 ha – oznaczona jako tereny zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej; działka nr 364/2 o powierzchni 0,79 ha – zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym o pow. 85,70 m2 i budynkiem gospodarczym o pow. 102,90 m2; działka nr 459 o powierzchni 2,44 ha – określona jako tereny o funkcji rolniczej; działka nr 589/1 o powierzchni 0,94 ha – określona jako tereny leśne i rolnicze;

położonej: 59-100 Polkowice, Sobin, gm. Polkowice, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LE1U/00002883/1 [NKW: LE1U/00002883/1].

 

Suma oszacowania wynosi 1 036 810,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 691 206,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 103 681,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii lub na konto komornika:

Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Lubinie 92 1090 2082 0000 0005 4600 0060

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: