OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Marcin Dubień na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu

 

09 grudnia 2020 r. o godz. 9:00

 

w Sądzie Rejonowym w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 12, 14-100 Ostróda, sala nr X, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości opisanej jako:

 

1. Działka nr 18 o powierzchni 1,6400 ha niezabudowana położona w miejscowości Stębark, gm. Grunwald posiadająca założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ostródzie o nr EL1O/00000486/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 41 000,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 30 750,00 zł.

2. Działka nr 43 o powierzchni 0,48 ha niezabudowana położona w miejscowości Stębark, gm. Grunwald posiadająca założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ostródzie o nr EL1O/00000486/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 12 000,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 9 000,00 zł.

3. Działka nr 50 o powierzchni 0,57 ha niezabudowana położona w miejscowości Stębark, gm. Grunwald posiadająca założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ostródzie o nr EL1O/00000486/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 12 800,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 9 600,00 zł.

4. Działka nr 61 o powierzchni 0,92 ha niezabudowana położona w miejscowości Stębark, gm. Grunwald posiadająca założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ostródzie o nr EL1O/00000486/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 23 000,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 17 250,00 zł.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Marcin Dubień na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu

 

09 grudnia 2020 r. o godz. 9:20

 

w Sądzie Rejonowym w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 12, 14-100 Ostróda, sala nr X, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości opisanej jako:

 

1. Działka nr 5/2 o powierzchni 0,4379 ha niezabudowana położona jest w miejscowości Stębark, gm. Grunwald posiadająca urządzoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Ostródzie o nr KW EL1O/00000476/0 oraz stanowiąca własność dłużników: Bogdan Kołodziejski i Mariola Kołodziejska, zam. Gierzwałd, Łącko 32.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 11 000,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 8 250,00 zł.

2. Działka nr 39 o powierzchni 2,99 ha niezabudowana położona w miejscowości Stębark, gm. Grunwald posiadająca założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowego w Ostródzie o nr EL1O/00000476/0.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 74 800,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 56 100,00 zł.

3. Działka nr 54 o powierzchni 1,27 ha niezabudowana położona w miejscowości Stębark, gm. Grunwald posiadająca założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ostródzie o nr EL1O/00000476/0.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 31 800,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 23 850,00 zł.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Marcin Dubień na podstawie art.953 kpt w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

 

09 grudnia 2020 r. o godz. 9:40

 

w Sądzie Rejonowym w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 12, 14-100 Ostróda, sala nr X, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości opisanej jako:

 

1. Działka nr 52 o powierzchni 0,9100 ha niezabudowana położona w miejscowości Stębark, gm. Grunwald posiadająca założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ostródzie o nr EL1O/000583473.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 22 800,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 17 100,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do dnia licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo W inny wskazany przez komornika sposób. Nieruchomość można oglądać przez okres 14 dni poprzedzających licytację, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwa o zwolnienie od egzekucji nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione  w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (89) 642 11 76.

 

Położenie: