OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

KW: WR1O/00048674/7

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek (tel. (71) 313 00 99, fax (71) 723 46 71) ogłasza, że dnia

 

17 grudnia 2020 r. o godz. 10:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Oławie mającego siedzibę przy ul. 11 Listopada 12 w sali nr 12, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…), stanowiącej: lokal mieszkalny składający się z dwóch pokojów, kuchni, łazienki i przedpokoju o pow. 55,84 m2. Do lokalu przynależy komórka o pow. 6,32 m2. Łączna powierzchnia: 62,16 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, c.o. i c.w. z sieci miejskiej;

położonej: 55-011 Siechnice, ul. Szkolna 6C/2,  

dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW: WR1O/00048674/7.

Z prawem własności nieruchomości związany jest udział 5792/100000 w częściach wspólnych nieruchomości KW WR1O/00047935/8.

Suma oszacowania wynosi 289 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 217 125,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 28 950,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. 16.12.2020 r.

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 313 00 99.

 

 

Położenie: