OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kutnie Dariusz Fol (tel. (24) 386 23 89) ogłasza, że dnia

 

18 grudnia 2020 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kutnie mającego siedzibę przy Staszica 3 w sali nr VIII, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…),  

położonej: 99-300 Kutno, Mickiewicza 98/14,

dla której Sąd Rejonowy w Kutnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: LD1K/00036842/7].

 

Suma oszacowania wynosi 72 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 48 533,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Łodzi, ul. Srebrna 32;

87 1050 1461 1000 0090 9112 3928

rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 7 280,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: