OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy Marcin Leśniak Kancelaria Komornicza nr XI w Krakowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

16 grudnia 2020 r o godz. 14:15

 

w sali nr D-134 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego przy ul. Sołtysa Dytmara 3/6 w Krakowie, posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie o numerze KR1P/00372940/4, stanowiącego własność dłużnika: (…).

Lokal położony na 2 piętrze składa się z przedpokoju, łazienki z WC, WC, pokoju z aneksem kuchennym oraz dwóch pokoi, o łącznej powierzchni użytkowej 78,89 m2. Lokal posiada pomieszczenie przynależne komórkę lokatorską nr 27 o powierzchni 3,74 m2.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę  616 947,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 462 710,25 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 61 694,70 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika nr

92 8619 0006 0030 0325 8078 0001 Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Filia w Krakowie.

 

Nieruchomość można oglądać w dniu 2 grudnia 2020r godz. 9:00 w miejscu jej położenia.

Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

 

Położenie: